MASCARETA OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL MERCAT

MASCARETA OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL MERCAT

L'ús de mascareta és obligatori per accedir al Mercat de Sant Antoni.


Recordem que l'ús de màscara és obligatori en qualsevol espai tancat d'ús públic com el Mercat de Sant Antoni, en la via pública i en espais a l'aire lliure sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.
La normativa també indica l'ús recomanat de mascareta per als nens d'entre 3 i 5 anys i que preferentment hauran d'usar-se les màscares higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca.
No serà exigible la mascareta en les persones que presentin algun tipus de dificultat al respirar o que pugui veure's agreujada pel seu ús. Aquests fets han d'estar degudament justificats.
Tampoc serà exigible el seu ús en el desenvolupament d'activitats en les quals, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulti incompatible el seu ús o si existeix una causa de força major o situació de necessitat.
Moltes gràcies per confiar en nosaltres! Cuidem-nos!


Cerradura Sidese cubrefor

Leer más

Cerraduras de Seguridad Mottura

Leer más

Cerradura inteligente Tesa Assa Abloy

Leer más

Cerradura Invisible

Leer más

BOMBÍN DE SEGURIDAD INN.KEY

Leer más

Puertas de Seguridad

Leer más

Cerradura de bloqueo

Leer más

Ballestas

Leer más

Escudos Magnéticos

Leer más

Mirillas Digitales

Leer más

CERRAJERÍA SANT ANTONI FACEBOOK

Leer más

CERRAJERÍA SANT ANTONI SITE123

Leer más

CERRAJERÍA SANT ANTONI GOOGLE

Leer más

CERRAJERÍA SANT ANTONI GOOGLE PLAY

Leer más

CERRAJERÍA SANT ANTONI YELP

Leer más

CERRAJERÍA SANT ANTONI TABLÓN DE ANUNCIOS

Leer más